Βράβευση της Universal Life για την εφαρμογή Καλών Πρακτικών στο εργασιακό περιβάλλον

Βράβευση της Universal Life για την εφαρμογή Καλών Πρακτικών στο εργασιακό περιβάλλον  

 

Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016 στην παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κυρίας Ζέτας Αιμιλιανίδου, ο Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον βράβευσε την Universal Life για τις πολιτικές ισότητας που εφαρμόζει.  Οι πολιτικές αυτές στοχεύουν στη διασφάλιση συνθηκών ισότητας των φύλων και ευκαιριών ανέλιξης, συμφιλίωσης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης και της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.

Η Universal Life πέτυχε την πιστοποίησή της σε έξι συνολικά πρακτικές για τις οποίες είχε υποβάλει αίτηση για πιστοποίηση.  Την πιστοποίηση παρέλαβε ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής της Universal Life Δρ. Αντρέας Κρητιώτης ενώ κατά την τελετή έγινε παρουσίαση των πολιτικών που εφαρμόζει η Εταιρεία από τη Λειτουργό Ανθρώπινου Δυναμικού, κυρία Έλενα Γεωργιάδου. 

Όπως ανέφερε η κυρία Γεωργιάδου η Εταιρεία ανέλαβε τη δέσμευση για συνέχιση της προώθησης της ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλα τα επίπεδα και δραστηριότητές της, όπως επίσης και για την ίση μεταχείριση και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα του ανθρώπινου δυναμικού της στοχεύοντας στην ενσωμάτωσή των πρακτικών αυτών στις καθημερινές συναλλαγές της με τους πελάτες, το Ανθρώπινο Δυναμικό της και τους συνεργάτες της.

Απώτερος στόχος της Universal Life είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος προώθησης της ισότητας στον εργασιακό χώρο και να λάβει την πιστοποίηση για “Εργοδότη Ισότητας”.