Δημιουργία κεφαλαίου για την αύξηση του ποσού της σύνταξης των εργαζομένων ή των μελών σας

 

Με το UniPlan:

 • ο κάθε ασφαλισμένος έχει το δικό του ατομικό συμβόλαιο το οποίο μπορεί να διαχειρίζεται όπως νομίζει

 • το κάθε μέλος εξασφαλίζει επιπρόσθετα ωφελήματα λόγω του ότι είναι ομαδικό σχέδιο όπως:

  • επένδυση πρώτου χρόνου

  • ευχέρεια αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου, ανάλογα με το μηνιαίο εισόδημα ή τις ανάγκες του, χωρίς περιορισμό για ελάχιστο ποσό αύξησης

  • άμεσο δικαίωμα εξαγοράς του συμβολαίου

  • συμμετοχή με μικρά ποσά στα εσωτερικά επενδυτικά ταμεία της Universal Life

 

Επιπρόσθετα, με το UniPlan: 

 • το κάθε μέλος μπορεί να καταβάλει κάποιο επιπρόσθετο εφάπαξ ποσό για να αυξηθεί το συσσωρευμένο του κεφάλαιο

 • τα ασφάλιστρα φοροαπαλάσσονται

 • το ποσό λήξης καταβάλλεται εφάπαξ, σε μηνιαία σύνταξη ή συνδυασμό και των δύο

 • το κάθε μέλος μπορεί να προσθέσει κι άλλα ωφελήματα για να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη ασφαλιστική λύση

 

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο UniPlan