Μόνο για σένα, την ευαισθητοποιημένη γυναίκα

 

Το UniLady προσφέρει στη σύγχρονη γυναίκα ένα μοναδικό συνδυασμό ωφελημάτων:

 • ασφαλιστική κάλυψη για απώλεια ζωής για μια καθορισμένη διάρκεια μέχρι την ηλικία των 65

 • ασφαλιστική κάλυψη για δέκα σοβαρές ασθένειες

 • επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι διαφόρων μορφών γυναικολογικών καρκινωμάτων

 • προστασία από τον κίνδυνο μόνιμης ολικής ανικανότητας για εργασία

 • τεστ Παπανικολάου και μαστογραφίας (καλύπτεται ένα καθορισμένο ποσό)

 • συστηματική επένδυση στα εσωτερικά επενδυτικά ταμεία της Universal Life, για τη δημιουργία και συσσώρευση κεφαλαίου.

 

Επιπρόσθετα, με το UniLady

 • τα ασφάλιστρά σας φοραπαλλάσσονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός σας

 • συμμετέχετε στην επενδυτική διαχείριση του σχεδίου σας επιλέγοντας τα κατάλληλα επενδυτικά ταμεία για σας

 • μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τα ασφάλιστρά σας ανάλογα με τις ανάγκες σας

 • μπορείτε να καταβάλετε κάποιο επιπρόσθετο ποσό για να αυξηθεί το συσσωρευμένο σας κεφάλαιο

 • μπορείτε να εξαγοράσετε (μερικώς ή ολικώς) το σχέδιό σας σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια ανάγκη χωρίς καμία επιβάρυνση μετά την παρέλευση της περιόδου μη-εξαγοράς

 • μπορείτε να προσθέσετε κι άλλα ωφελήματα για να δημιουργήσετε μια πιο ολοκληρωμένη ασφαλιστική λύση

 

Ελάχιστο Ετήσιο Ασφάλιστρο: €480

 

 

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο UniLady