Άμεση Επένδυση

 

To σχέδιο UniBond σας προσφέρει:

  • τη δυνατότητα καταβολής του ασφαλίστρου για όλη τη διάρκεια του σχεδίου από την αρχή (εφάπαξ) το οποίο επενδύεται αμέσως στα εσωτερικά ταμεία που επιλέγετε, δίδοντας σας την ευκαιρία να εκμεταλλευτείτε τις τρέχουσες οικονομικές συγκυρίες και τις προοπτικές που σας προσφέρουν.
  • κάλυψη μόνο για απώλεια ζωής χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης συμπληρωματικών ωφελημάτων έτσι ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή απόδοση του σχεδίου

 

Επιπρόσθετα:

  • μπορείτε να καταβάλετε κάποιο επιπρόσθετο ποσό για να αυξηθεί το συσσωρευμένο σας κεφάλαιο
  • μπορείτε να εξαγοράσετε (μερικώς ή ολικώς) το σχέδιό σας σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια ανάγκη χωρίς καμία επιβάρυνση μετά την παρέλευση της περιόδου μη-εξαγοράς.

Ελάχιστο Εφάπαξ Ασφάλιστρο: από 18/04/2013 έχει αναθεωρηθεί προσωρινά σε 

€5.000

 

 

 

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο UniBond