1. Υποκατάστημα Αγίου Αντωνίου

Διευθυντής Χριστάκης Μακρής

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Universal Life το 1986 ως Ασφαλιστικός Αντιπρόσωπος.  Πέρασε από όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας του Τμήματος Πωλήσεων και από το 1993 μέχρι σήμερα κατέχει τη θέση του Agency Manager στο Υποκατάστημα Aγίου Αντωνίου στη Λευκωσία.  Κατά τη διάρκεια της καριέρας του διακρίθηκε αρκετές φορές ως Κορυφαίος Ασφαλιστής και για 5 χρόνια ήταν κάτοχος του πιστοποιητικού I.Q.A.

To Agency του έχει αναδειχθεί δεκαεπτά φορές Πρώτο και μία φορά Δεύτερο σε Παραγωγή Παγκύπρια, αναδεικνύοντας αρκετές φορές και τους περισσότερους Κορυφαίους Ασφαλιστές. Είναι κάτοχος του τίτλου LUTC Fellow. Έχει παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια στην Κύπρο καθώς επίσης και σεμινάρια της LIMRA στο εξωτερικό.  

3. Υποκατάστημα Λεμεσού

Διευθυντής Ιάσωνας Γ. Κυριάκου

Είναι στην ασφαλιστική βιομηχανία από το 1996.  Κατά τη διάρκεια της καριέρας του διακρίθηκε αρκετές φορές ως Κορυφαίος Ασφαλιστής και είναι κάτοχος του πιστοποιητικού I.Q.A.

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Universal Life το 2014 ως Διευθυντής του Υποκαταστήματος Λεμεσού.  Το υποκατάστημά του έχει αναδειχθεί τρίτο. Είναι κάτοχος του τίτλου LUTC Fellow και CFA. Έχει παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια στην Κύπρο καθώς επίσης και σεμινάρια της LIMRA στο εξωτερικό.  

2. Υποκατάστημα Υποκατάστημα Αγίων Ομολογητών

Διευθυντής Μιχάλης Αργυρίδης

Είναι στην ασφαλιστική βιομηχανία από το 1996.  Κατά τη διάρκεια της καριέρας του διακρίθηκε αρκετές φορές ως Κορυφαίος Ασφαλιστής και για 16 χρόνια ήταν κάτοχος του πιστοποιητικού I.Q.A.

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Universal Life το 2013 ως Διευθυντής του Υποκαταστήματος Αγίων Ομολογητών.  Έκτοτε και τις δύο χρονιές, το υποκατάστημά του έχει αναδειχθεί δεύτερο. Είναι κάτοχος του τίτλου LUTC Fellow και CFA. Έχει παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια στην Κύπρο καθώς επίσης και σεμινάρια της LIMRA στο εξωτερικό