Εδώ θα βρείτε διάφορα έντυπα της Εταιρείας μας που πιθανό να σας φανούν χρήσιμα.

 

Έντυπα για τον Κλάδο Ατυχημάτων και Υγείας

Έντυπο Αίτησης Multicare

Έντυπο Απαίτησης MultiCare

Πίνακας Ασφαλίστρων MultiCare

Έντυπο Συγκατάθεσης Απευθείας Πληρωμών Απαιτήσεων (για ατομικά σχέδια MultiCare)

Έντυπο Συγκατάθεσης Απευθείας Πληρωμών Απαιτήσεων (για ομαδικά σχέδια MultiCare)

Έντυπο Απαίτησης - Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής / Νοσοκομειακής Περίθαλψης (για ομαδικά σχέδια GM)

Έντυπο Απαίτησης - Hospital Plan

Έντυπο Δήλωσης - Personal Accident

Έντυπο Απαίτησης - Personal Accident 

Έντυπο για Προσωπικά Δεδομένα 

 

 

Έντυπα για τον Κλάδο Ζωής

Δήλωση για Απαίτηση Αποζημίωσης λόγω Απώλειας Ζωής

Αίτηση Επαναφοράς Συμβολαίου Ζωής

Αίτηση Επαναφοράς Συμβολαίου Ζωής για Ανήλικο Τέκνο

Αίτηση για Τροποπoποίηση Ασφαλιστηρίου

Έντυπο Αλλαγής Δικαιούχου 

'Εντυπο για Προσθήκη Ωφελήματος Αύξησης Ασφαλίστρου

Έντυπο για Προσθήκη Ωφελήματος Αύξησης Ασφαλίστρου για το UniPension

Έντυπο Πληρωμής Προαιρετικού Ασφαλίστρου

Δήλωση για Απαίτηση Σοβαρής Ασθένειας