Μεγάλους ορίζοντες ανοίγει η συνεργασία Συνεργατισμού-Universal Life

 Μεγάλους ορίζοντες ανοίγει η συνεργασία Συνεργατισμού- Universal Life

     

Μετά από αξιολόγηση των προσφορών σε ανοιχτό διαγωνισμό που προκήρυξε η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, η Universal Life επιλέγηκε ως ο στρατηγικός συνεργάτης του Συνεργατισμού στον τομέα των τραπεζοασφαλίσεων.

Η μεγάλης σημασίας αυτή συνεργασία φέρνει δύο από τους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στην Κύπρο να συνεργάζονται, για να μπορέσουν να προσφέρουν στον Κύπριο καταναλωτή αξιόπιστα ασφαλιστικά προϊόντα στον τομέα των τραπεζοασφαλίσεων.

Με βάση το διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε, από την 1η Ιανουαρίου 2017 και για τα επόμενα τρία χρόνια, τα ομαδικά σχέδια δανειοασφάλισης του Συνεργατισμού μεταφέρονται στη Universal Life.  

Σε δηλώσεις του ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής της Universal Life, Δρ. Ανδρέας Κρητιώτης δήλωσε μεταξύ άλλων: «είμαστε ενθουσιασμένοι με την εξέλιξη αυτή η οποία μας τιμά ιδιαίτερα και προσδοκούμε στην αξιοποίηση των μεγάλων προοπτικών που διανοίγονται τόσο για την Universal Life, όσο και για τον Συνεργατισμό.  Η ένωση των δυνάμεων δύο πρωταγωνιστών του χρηματοοικονομικού τομέα της Κύπρου θέτει το υπόβαθρο για την ανάπτυξη ενός πλήρους φάσματος σύγχρονων και ανταγωνιστικών ασφαλιστικών υπηρεσιών, που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σημερινές ανάγκες της αγοράς.  Αδιαμφισβήτητα, η μεγάλη αξιοπιστία, τεχνογνωσία και εμπειρία της Universal Life στην ασφαλιστική βιομηχανία, σε συνδυασμό με το ανεπτυγμένο δίκτυο, τη βαθιά γνώση των τοπικών κοινωνιών και τη διάθεση εκσυγχρονισμού που επιδεικνύει ο Συνεργατισμός δημιουργούν τεράστιες ευκαιρίες και νέα πεδία για αμφότερους τους οργανισμούς μας. Οι πολυάριθμοι πελάτες του Συνεργατισμού μπορούν να προσδοκούν σύντομα σε νέα ποιοτικά ασφαλιστικά προϊόντα από το πιστωτικό τους ίδρυμα, που θα καλύπτουν ολοκληρωμένα τις δικές τους ανάγκες».