Ομαδική Ασφάλιση

Η Universal Life ήταν η πρώτη Εταιρεία που το 1971 εισήγαγε την ομαδική ασφάλιση στην Κυπριακή αγορά. Με την πείρα και τεχνογνωσία που διαθέτει έχει δημιουργήσει ομαδικά σχέδια κατάλληλα για όλα τα οργανωμένα σύνολα.