Για ένα εγγυημένο, σταθερό εισόδημα εφ' όρου ζωής

 

Mε το Εισόδημα Ζωής εξασφαλίζετε ένα εγγυημένο, σταθερό μηνιαίο εισόδημα εφ’ όρου ζωής, με το οποίο συμπληρώνετε τη σύνταξή σας, διασφαλίζοντας μια άνετη διαβίωση κατά τη συνταξιοδότησή σας.

 

Πώς λειτουργεί το Εισόδημα Ζωής

Με την πληρωμή ενός εφάπαξ ασφαλίστρου, το ποσό αυτό μετατρέπεται σε ένα σταθερό μηνιαίο ποσό για το υπόλοιπο της ζωής σας.  Το ακριβές ποσό που θα σας καταβάλλεται,  εξαρτάται από την ηλικία σας κατά την αγορά του σχεδίου.  To Εισόδημα Ζωής προσφέρεται σε άτομα ηλικίας 50-75 χρόνων.

 

Επιλογές καταβολής μηνιαίου ποσού:

  • Εφ’ όρου ζωής χωρίς εγγυημένη περίοδο
  • Εφ’ όρου ζωής με εγγυημένη περίοδο 5 ή 10 χρόνια
  • Εφ’ όρου ζωής με δικαίωμα μεταβίβασης μέχρι και του 75% της αρχικής προσόδου σε εξαρτώμενο σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου

 

Παράδειγμα

Ετήσιο Εισόδημα με εφάπαξ ασφάλιστρο €100.000

 

Ηλικία

Χωρίς Εγγυημένη Περίοδο

Με Εγγυημένη Περίοδο 10 χρόνια

 

60

€5,909

€5,792

65

€6,878

€6,603

70

€8,273

€7,600


Ελάχιστο Εφάπαξ Ασφάλιστρο: €10.000

 

 

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο Εισόδημα Ζωής