Διαδικασία για προγραμματισμένη επέμβαση ή θεραπεία στο εξωτερικό

Σε περίπτωση που η προγραμματισμένη θεραπεία ή επέμβασή σας θα γίνει στο εξωτερικό θα πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες, έτσι ώστε να γνωρίζετε εκ των προτέρων ότι  η θεραπεία σας έχει προεγκριθεί και  ότι υπάρχει δυνατότητα απευθείας διακανονισμού του λογαριασμού σας. Τουλάχιστο δέκα μέρες πριν από την ημερομηνία της επέμβασης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ατυχημάτων & Υγείας της Universal Life και να μας επισυνάψετε τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

  • Ιατρική έκθεση που να περιγράφει το ιστορικό της ιατρικής σας κατάστασης.
  • Την ακριβή ονομασία και κωδικό (operation code) της επέμβασης / θεραπείας που θα πραγματοποιηθεί.
  • Την ονομασία του Νοσηλευτικού Ιδρύματος
  • Τα ονόματα των ιατρών που θα διενεργήσουν την επέμβαση / θεραπεία (χειρούργος, βοηθός, αναισθησιολόγος).
  • Προτιμολόγιο

Η Εταιρεία μας θα σας ενημερώσει πριν την ημερομηνία επέμβασης / θεραπείας αν υπάρχει η δυνατότητα απευθείας διακανονισμού των λογαριασμών σας. Σε αυτή την περίπτωση θα εκδώσουμε επιστολή επιβεβαίωσης κάλυψης (προέγκριση) η οποία θα σταλεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα, στους θεράποντες ιατρούς και σε εσάς εφόσον μας το ζητήσετε.

Αν για οποιοδήποτε λόγο η Εταιρεία μας δεν είναι σε θέση να προβεί σε απευθείας διακανονισμό, θα σας ζητηθεί να εξοφλήσετε τους λογαριασμούς σας και να υποβάλετε απαίτηση στην Universal Life προσκομίζοντας όλες τις πρωτότυπες αποδείξεις και τιμολόγια.

Στην περίπτωση λογαριασμών θεραπείας εξωτερικού ασθενή, παρακαλώ όπως εξοφλήσετε τους λογαριασμούς σας και υποβάλετε απαίτηση στη Universal Life (πλήρως συμπληρωμένη και υπογραμμένη από τον θεράπων ιατρό σας) προσκομίζοντας παράλληλα και όλες τις πρωτότυπες αποδείξεις και τιμολόγια. 

Επικοινωνία:

Τηλέφωνο:        22 88 22 22

Φαξ:                 22 88 22 66

Email:               info@unilife.com.cy