Τι Σχέδιο πρέπει να έχω για να μπορώ να πάρω δάνειο από το συμβόλαιό μου;

Δάνειο προσφέρουν τα σχέδια αποταμιευτικού τύπου και τα επενδυτικά (unit-linked) που έχουν εκδοθεί πριν από την 1.4.2002.

Πότε μπορώ να πάρω δάνειο από το συμβόλαιό μου;

Όταν το ασφαλιστήριο αποκτήσει αξία εξαγοράς, δηλαδή με τη συμπλήρωση δύο ή τριών χρόνων (ανάλογα με το ασφαλιστήριο) από την ημερομηνία έναρξης του ασφαλιστηρίου και δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία οφειλή προς την Εταιρεία.

Ποιο ποσό μπορώ να λάβω ως δάνειο από το συμβόλαιό μου;

Το δάνειο που παρέχεται στα σχέδια αποταμιευτικού τύπου είναι ποσοστό επί της αξίας εξαγοράς του συμβολαίου σας.

Πότε θα πρέπει να εξοφλήσω το δάνειο;

Το δάνειο θα πρέπει να εξοφληθεί το αργότερο έως τη λήξη του συμβολαίου. Σε περίπτωση απώλειας ζωής, το οφειλόμενο ποσό του δανείου θα αφαιρεθεί από το σχετικό ωφέλημα που διαλαμβάνεται σε τέτοια περίπτωση.