Ένα απλό σχέδιο για όλους τους αλλοδαπούς εργαζομένους που διαμένουν στην Κύπρο.

 

Το Σχέδιο αυτό σας δίδει τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε κάλυψη μόνο για νοσηλεία ή αν θέλετε να έχετε περισσότερες καλύψεις όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Σχέδιο Α4: Ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Ευρεία Κάλυψη

Ενδονοσοκομειακή Κάλυψη:

 

Ανώτατο Ποσό κατά Ασθένεια ή Ατύχημα

8.600

με μέγιστο κατά άτομο ανά χρόνο

13.700

Ημερήσια Νοσηλεία (δωμάτιο και τροφή)

70

Ημερήσια Νοσηλεία σε μονάδα εντατικής παρακολούθησης

 

175

Ωφέλημα Τοκετού (φυσιολογικός ή με καισαρική)

520

Κάλυψη Εξόδων Μεταφοράς Σορού

Μέχρι 3.500

 

 

Ποσοστό Κάλυψης

90%

 

 

Εξωνοσοκομειακή Κάλυψη:

 

 

Ανώτατο ποσό κατά ασθένεια ή ατύχημα

685

με μέγιστο κατά περίοδο ασφάλισης και κατά άτομο

1,710

Ανώτατο Ποσό κατά ιατρική επίσκεψη

17.5

 

 

Ποσοστό κάλυψης

90%

 

Σχέδιο Α5: Aσφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης

Το σχέδιο αυτό προσφέρεται μόνο αν οι αλλοδαποί εργαζόμενοι έχουν εξωνοσοκομειακή κάλυψη από άλλες πηγές.

Ενδονοσοκομειακή κάλυψη

Ανώτατο Ποσό κατά Ασθένεια ή Ατύχημα

8.600

με μέγιστο κατά άτομο ανά χρόνο

13.700

Ημερήσια Νοσηλεία (δωμάτιο και τροφή)

70

Ημερήσια Νοσηλεία σε μονάδα εντατικής παρακολούθησης

175

Ωφέλημα Τοκετού (φυσιολογικός ή με καισαρική)

520

Κάλυψη Εξόδων Μεταφοράς Σορού

Μέχρι 3.500

Ποσοστό Κάλυψης

90%

Ασφάλιστρα

 

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Αλλοδαπών