Τι θα πρέπει να κάνω αν μου συμβεί κάτι για το οποίο καλύπτομαι από το ασφαλιστήριό μου;

Σε περίπτωση ενός απρόοπτου συμβάντος που καλύπτεται από το ασφαλιστήριό  σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε το συντομότερο δυνατό με τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή με τα Κεντρικά μας Γραφεία. Βασικές προϋποθέσεις για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας αποτελούν:

- Η άμεση αναγγελία του συμβάντος
- Η λεπτομερής περιγραφή του
- Η προσκόμιση των κατάλληλων δικαιολογητικών για την κάθε περίπτωση

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ατυχήματος εάν καλύπτομαι από το Σχέδιο Προσωπικών Ατυχημάτων;

Σε περίπτωση που κάποιο ατύχημα έχει σαν συνέπεια την προσωρινή ή τη μόνιμη απομάκρυνσή σας από την εργασία σας και το συμβόλαιο σας καλύπτει αυτή την περίπτωση θα πρέπει:

(α) Να επισκεφθείτε τον ιατρό της επιλογής σας.
(β) Να ενημερώσετε τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή την Εταιρεία μέσα σε 14 μέρες από την ημερομηνία του ατυχήματος.
Αν η θεραπεία είναι επείγουσα και δεν μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα στην προθεσμία, παρακαλούμε όπως ζητήσετε από κάποιον άλλο να μας ενημερώσει το συντομότερο δυνατό για τα στοιχεία και την ταυτότητά σας.

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που χρειαστεί να νοσηλευτώ σε Νοσοκομείο ή Κλινική σαν εσωτερικός ασθενής εάν καλύπτομαι από το Σχέδιο Νοσοκομειακής Περίθαλψης;

Σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας που έχει σαν συνέπεια την παραμονή σας σε Νοσοκομείο ή Κλινική θα πρέπει να ενημερώσετε τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή την Εταιρεία μέσα σε 15 μέρες από την ημερομηνία του ατυχήματος ή της ασθένειας σας. Αν η θεραπεία είναι επείγουσα και δεν μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα στην προθεσμία, παρακαλούμε όπως ζητήσετε από κάποιον άλλο να μας ενημερώσει το συντομότερο δυνατό για τα στοιχεία και την ταυτότητά σας.

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που πρέπει να νοσηλευτώ σαν εσωτερικός ασθενής ή ασθενής ημερήσιας νοσηλείας στην Κύπρο ή στο εξωτερικό εάν καλύπτομαι από το Διεθνές Σχέδιο Υγείας MultiCare;

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ατυχημάτων & Υγείας όταν προγραμματίζετε ένα από τα παρακάτω:

Νοσηλεία ως εσωτερικός ασθενής ή ασθενής ημερησίας νοσηλείας στην Κύπρο ή στο εξωτερικό (πρόκειται για νοσηλεία σε νοσοκομείο ή κλινική, έστω και για λίγες μόνο ώρες).

Οι ακόλουθες διαγνωστικές εξετάσεις πρέπει να προεγκρίνονται από εμάς είτε σαν εσωτερικός ασθενής, ασθενής ημερησίας νοσηλείας ή εξωτερικός ασθενής.


Μαγνητική Τομογραφία
Αξονική Τομογραφία
Pet scans
Γαστροσκόπηση
Κολονοσκόπηση

 

Θα επιβεβαιώνουμε το επίπεδο κάλυψης σας και τι ισχύει για το νοσοκομείο στο οποίο πρόκειται να νοσηλευτείτε.

Αν η θεραπεία είναι επείγουσα τότε ενδέχεται να μην μπορέσετε να τηλεφωνήσετε εκ των προτέρων. Ωστόσο, ζητήστε από κάποιο να επικοινωνήσει μαζί μας το συντομότερο δυνατό και φροντίστε, όταν εισαχθείτε στο νοσοκομείο να δώσετε τα στοιχεία συμμετοχής και ταυτότητα σας, έτσι ώστε να επικοινωνήσουν μαζί μας αμέσως.

Θεραπεία εντός του Δικτύου μας

Έχουμε συμφωνήσει σημαντικές εκπτώσεις με προμηθευτές ιατρικών υπηρεσιών και ιατρούς. Επιπρόσθετα, δεν θα αντιμετωπίζετε αποκοπή σε αποζημιώσεις για θεραπεία που καλύπτεται όταν παρέχεται από προμηθευτή ιατρικών υπηρεσιών του Δικτύου μας στην Κύπρο. 

Θεραπεία ως εσωτερικός ασθενής σε νοσηλευτικό ίδρυμα για Αξονικό Τομογράφο, Γαστροσκόπηση, Κολονοσκόπηση, Μαγνητικό Τομογράφο και Pet Scans, όταν παρέχονται από το Δίκτυο μας, θα διευθετούνται κατευθείαν με τον προμηθευτή ιατρικών υπηρεσιών.

Εκτός του Δικτύου μας αυτή η διευκόλυνση δεν είναι διαθέσιμη  και θα πρέπει να πληρώσετε εσείς την θεραπεία και να ανακτήσετε τα καλυπτόμενα έξοδα από εμάς.  Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτό δεν σας εμποδίζει από το να λαμβάνετε θεραπεία οπουδήποτε εσείς επιλέξετε.

 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.

Αν χρειαστείτε νοσηλεία ως εσωτερικός ασθενής ή ασθενής ημερήσιας νοσηλείας στην Κύπρο, και αυτή σας παρασχεθεί σε προμηθευτή ιατρικών υπηρεσιών του Δικτύου μας, θα πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες έτσι ώστε να γνωρίζεται και εσείς εκ των προτέρων ότι η θεραπεία σας έχει προεγκριθεί και κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα απευθείας διακανονισμού λογαριασμών για εσωτερικούς ασθενείς και ασθενείς που τυγχάνουν ημερήσιας νοσηλείας.

Πριν από την επέμβαση / νοσηλεία θα πρέπει να ενημερώσετε τόσο τον θεράπων ιατρό σας όσο και το νοσηλευτικό ίδρυμα ότι είσαστε μέλος του Διεθνές Σχεδίου Υγείας MultiCare, ούτως ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις απευθείας διακανονισμού.

Η Εταιρεία μας θα σας ενημερώσει πριν την ημερομηνία επέμβασης / θεραπείας αν υπάρχει η δυνατότητα απευθείας διακανονισμού των λογαριασμών σας. Σε αυτή την περίπτωση θα εκδώσουμε επιστολή επιβεβαίωσης κάλυψης (προέγκριση) η οποία θα σταλεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα, στους θεράποντες ιατρούς και σε εσάς εφόσον μας το ζητήσετε.

Αν για οποιοδήποτε λόγο η Εταιρεία μας δεν είναι σε θέση να προβεί σε απευθείας διακανονισμό, θα σας ζητηθεί να εξοφλήσετε τους λογαριασμούς σας και να υποβάλετε απαίτηση στην Universal Life προσκομίζοντας όλες τις πρωτότυπες αποδείξεις και τιμολόγια.

Στην περίπτωση λογαριασμών θεραπείας εξωτερικού ασθενή, αυτοί θα πρέπει να εξοφληθούν στα νοσοκομεία ή ιατρούς οι οποίοι θα σας δώσουν αποδείξεις και θα τις αποστείλετε μαζί με έντυπο απαίτησης πλήρως συμπληρωμένο και υπογραμμένο από τον θεράπων ιατρό σας, στην Universal Life για να τύχουν της ανάλογης αποζημίωσης.

 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Σε περίπτωση που η προγραμματισμένη θεραπεία ή επέμβαση σας θα γίνει σε ένα από τα συμβεβλημένα νοσηλευτήρια εξωτερικού θα πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες έτσι ώστε να γνωρίζετε και εσείς εκ των προτέρων ότι η θεραπεία σας έχει προεγκριθεί και κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα απευθείας διακανονισμού λογαριασμών για εσωτερικούς ασθενείς και ασθενείς που τυγχάνουν ημερήσιας νοσηλείας.

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία της επέμβασης και να μας επισυνάψετε τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

  • Ιατρική έκθεση που να περιγράφει το ιστορικό της ιατρικής κατάστασης.
  • Την ακριβή ονομασία και κωδικό (operation code) της επέμβασης / θεραπείας που θα πραγματοποιηθεί.
  • Την ονομασία του Νοσηλευτικού Ιδρύματος
  • Τον όνομα των ιατρών που θα διενεργήσουν την επέμβαση / θεραπεία (χειρούργος, βοηθός, αναισθησιολόγος).
  • Προτιμολόγιο

Η Εταιρεία μας θα σας ενημερώσει πριν την ημερομηνία επέμβασης / θεραπείας αν υπάρχει η δυνατότητα απευθείας διακανονισμού των λογαριασμών σας. Σε αυτή την περίπτωση θα εκδώσουμε επιστολή επιβεβαίωσης κάλυψης (προέγκριση) η οποία θα σταλεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα, στους θεράποντες ιατρούς και σε εσάς εφόσον μας το ζητήσετε.

Αν για οποιοδήποτε λόγο η Εταιρεία μας δεν είναι σε θέση να προβεί σε απευθείας διακανονισμό, θα σας ζητηθεί να εξοφλήσετε τους λογαριασμούς σας και να υποβάλετε απαίτηση στην Universal Life προσκομίζοντας όλες τις πρωτότυπες αποδείξεις και τιμολόγια.

Στην περίπτωση λογαριασμών θεραπείας εξωτερικού ασθενή, αυτοί θα πρέπει να εξοφληθούν στα νοσοκομεία ή ιατρούς οι οποίοι θα σας δώσουν αποδείξεις και θα τις αποστείλετε μαζί με έντυπο απαίτησης πλήρως συμπληρωμένο και υπογραμμένο από τον θεράπων ιατρό σας, στην Universal Life για να τύχουν της ανάλογης αποζημίωσης.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται στην περίπτωση αίτησης για αποζημίωση;

Εξαρτάται από τον λόγο της αίτησης ως ακολούθως:

Ατύχημα

Τα δικαιολογητικά που ζητούνται συνήθως σε αυτή την περίπτωση είναι :

(α) Δήλωση ασφαλισμένου λόγω ατυχήματος (Συμπληρωμένη και υπογραμμένη από το Μέλος).
(β) Έκθεση ασφαλιστικού διαμεσολαβητή για ατύχημα (Συμπληρωμένη από τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή).
(γ) Δήλωση Απαίτησης Ασφαλισμένου λόγω Ατυχήματος (ειδικό έντυπο της Εταιρείας)
(Παρακαλούμε σημειώστε ότι το Έντυπο Απαίτησης πρέπει να είναι συμπληρωμένο από τον ασφαλισμένο (Μέρος Α) και από τον θεράποντα ιατρό ο οποίος θα πρέπει να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα (Μέρος Β).)
(δ) Αναλυτικά τιμολόγια περιγραφής εξόδων.
(ε) Πρωτότυπες εξοφλητικές αποδείξεις εξόδων.
(ζ) Αντίγραφα συνταγών για φάρμακα, αναλύσεις, ακτινογραφίες.
(η) Άδεια απουσίας από την εργασία.

Ωστόσο είναι δυνατόν να ζητηθούν και κάποια επιπλέον δικαιολογητικά, σε περίπτωση που κριθούν αναγκαία για την εξέταση της απαίτησης.

Απώλεια Ζωής

Τα δικαιολογητικά που ζητούνται συνήθως σε αυτή την περίπτωση είναι :

- Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
- Ληξιαρχική πράξη θανάτου
- Δήλωση για Απαίτηση λόγω Απώλειας Ζωής (ειδικό έντυπο της Εταιρείας)
- Πιστοποιητικό νοσοκομείου ή ιατρού για τα αίτια Απώλειας Ζωής (ειδικό έντυπο της Εταιρείας)
- Πιστοποιημένο Έγγραφο Διαχείρισης
- Το Πρωτότυπο Ασφαλιστήριο Έγγραφο
- Συγκατάθεση του Εφόρου Φόρου Εισοδήματος για την καταβολή του ποσού της απαίτησης
- Αντίγραφο νεκροψίας

Σε περίπτωση που η απώλεια ζωής ήταν συνέπεια ατυχήματος πρέπει ακόμα να κατατεθούν και τα παρακάτω:


- Ιατροδικαστική εξέταση
- Tοξικολογική εξέταση
- Έκθεση και σχεδιάγραμμα της αστυνομίας

Ωστόσο είναι δυνατόν να ζητηθούν και κάποια επιπλέον δικαιολογητικά, σε περίπτωση που κριθούν αναγκαία για την εξέταση της απαίτησης.

Νοσοκομειακή περίθαλψη

Τα δικαιολογητικά που ζητούνται συνήθως σε αυτή την περίπτωση είναι :

(α) Δήλωση Απαίτησης Ασφαλισμένου
(Η Δήλωση Απαίτησης πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως ακολούθως: Μέρος Α από τον Ασφαλισμένο, Μέρος Β από το Νοσοκομείο/Κλινική, Μέρος Γ από τον Θεράποντα Ιατρό).
(β) Αναλυτικά Τιμολόγια περιγραφής εξόδων.
(γ) Πρωτότυπες αποδείξεις εξόδων.

Ασθένεια ή Ατύχημα (όταν καλύπτεστε από το Διεθνές Σχέδιο Υγείας Multicare):

(α) Έντυπο Απαίτησης Ασφαλισμένου
(Το Έντυπο Απαίτησης πρέπει να είναι συμπληρωμένο ως ακολούθως: Μέρος Α από τον Ασφαλισμένο, Μέρος Β από το Νοσοκομείο/Κλινική, Μέρος Γ από τον Θεράποντα Ιατρό. Στην περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος που δεν προϋποθέτει παραμονή σας σε νοσοκομείο ή κλινική, πρέπει να συμπληρώνονται τα Μέρη Α και Γ)
(β) Αναλυτικά Τιμολόγια περιγραφής εξόδων.
(γ) Πρωτότυπες αποδείξεις εξόδων.

Σημείωση: Για την καλύτερη και πιο γρήγορη εξυπηρέτησή σας παρακαλούμε σημειώστε τα ακόλουθα:

• To Έντυπο Απαίτησης θα πρέπει να συμπληρώνεται από το άτομο που λαμβάνει την θεραπεία. Εάν το άτομο είναι κάτω των 18 ετών τότε το μέρος αυτό συμπληρώνεται από τον κυρίως ασφαλισμένο.
• Παρακαλούμε όπως χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα για τη συμπλήρωση του εντύπου
• Αναφέρετε το ονοματεπώνυμο του ασθενή και την ημερομηνία γεννήσεώς του
• Απαντάτε σε κάθε ερώτηση όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένα. Αναφέρετε τον Αριθμό Συμμετοχής σας (εάν τον γνωρίζετε).
• Αναφέρετε το είδος του Σχεδίου σας, ( Σχέδιο Α, Β ή Γ) και της κάλυψής σας (Βασική ή Ευρεία)

Σοβαρή ασθένεια,

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα,

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων

Τα δικαιολογητικά που ζητούνται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι :

- Έντυπο Απαίτησης λόγω Σοβαρής Ασθένειας
- Ιατρική γνωμάτευση
- Ενημερωτικό σημείωμα νοσοκομείου ή κλινικής
- Αποτελέσματα εξετάσεων

Ωστόσο είναι δυνατόν να ζητηθούν και κάποια επιπλέον δικαιολογητικά, σε περίπτωση που κριθούν αναγκαία για την εξέταση για απαίτηση.

Οι απαιτήσεις που αφορούν Σοβαρή Ασθένεια, Μόνιμη Ολική Ανικανότητα ή Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα σε μια περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία του συμβάντος.